Tiêu đề Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Hùng Vương - khuyến nghị GIỮ
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn Kim Eng
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 06/08/2014
Số trang : 8
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 935 Kb
Tải về: 244
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

HVG công bố KQKD Q2/2014, doanh thu đạt 3.715 tỷ và lợi nhuận sau thuế 61 tỷ. 6 tháng đầu năm, công ty hoàn thành lần lượt 53% và 31% kế hoạch doanh thu và LNST của năm