Tiêu đề Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Traphaco - khuyến nghị GIỮ
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn Kim Eng
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 04/09/2014
Số trang : 7
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 738 Kb
Tải về: 419
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

DT Q2/14 tăng 3,8%, có cải thiện nhưng DT & LNST 6T/14 vẫn giảm 15,3 & 21,4% n/n. Dài hạn, kỳ vọng cải thiện doanh số từ việc thay đổi chính sách bán hàng và lợi thế dẫn đầu TT đông dược. PE dự phóng 2014 13x, so với bình quân ngành 11x.