Tiêu đề Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng - khuyến nghị OUTPERFORM
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn BVSC
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 10/09/2014
Số trang : 11
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 605 Kb
Tải về: 79
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Trên quan điểm xem xét thận trọng, BVSC đưa ra khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu VPH trong ngắn hạn. Quan điểm này đưa ra trên cơ sở dù rủi ro trong trung hạn vẫn còn tiềm ẩn nhưng ngắn hạn hoạt động kinh doanh và tài chính của VPH đã cải thiện dần trở lại. Theo kết quả định giá của BVSC, giá trị thị trường cổ phiếu VPH tại ngày 3/9/2014 đang có mức chiết khấu khá hấp dẫn khoảng 50% so với giá trị hợp lý 13,200 đồng/cp. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tích lũy dần cổ phiếu VPH với thời gian nắm giữ từ 3 – 6 tháng và mục tiêu khoảng 10.000 – 12.000 đồng/cp.