Tiêu đề Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn VPBank Securities
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 03/09/2014
Số trang : 11
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 1668 Kb
Tải về: 92
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Định giá VPH bằng phương áp NAV và P/B cho thấy giá trị hợp lý của VPH là 13.200đ/CP