Tiêu đề Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại May Sài Gòn - khuyến nghị OUTPERFORM
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn BVSC
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 01/10/2014
Số trang : 10
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 583 Kb
Tải về: 1037
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

BVSC đánh giá OUTPERFORM đối với cổ phiếu GMC ở mức giá mục tiêu 53.000 VND/cổ phiếu dựa trên triển vọng khả quan của ngành dệt may và doanh nghiệp. GMC là công ty có hoạt động ổn định, tăng trưởng khá đều và tỷ lệ cổ tức tương đối cao (20-30%/năm). Do đó đây là cổ phiếu phù hợp với những nhà đầu tư an toàn.