Tiêu đề Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Traphaco_Khuyến nghị GIỮ
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn Kim Eng
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 19/11/2014
Số trang : 7
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 722 Kb
Tải về: 822
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

MBKE kỳ vọng chính sách bán  hàng mới sẽ giúp KQKD của TRA tốt  hơn 2015. Tuy  nhiên,  2014 sẽ vẫn  còn là một năm khó khăn đối vớ TRA. Dự báo DT và LN 2014 của TRA sẽ đạt 1.598,2 và 144,1 tỷ đồng, giảm 5% và 3,6% n/n. Theo đó, TRA đang giao dịch ở mức 13 lần PE 2014, so với mức 12 lần bình quân ngành.