Tiêu đề Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Traphaco_Khuyến nghị GIỮ
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn Kim Eng
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 06/06/2014
Số trang : 8
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 983 Kb
Tải về: 26
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Q1/2014, doanh thu và lợi nhuận sau thuế giảm 33,1% và 43,8% so với cùng kỳ, đạt lần lượt 290,6 và 19,1 tỷ đồng.