Tiêu đề Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng_ Khuyến nghị OUTPERFORM
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn BVSC
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 24/03/2015
Số trang : 11
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 827 Kb
Tải về: 411
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Định giá VPH bằng phương áp NAV và P/B cho thấy giá trị hợp lý của VPH là 15.477 đồng/cp. Kết quả này cao hơn giá thị trường là 19%. VPH có quỹ  đất  sạch  khoảng  53ha, trong  đó,  chủ  yếu  là dự  án Nhơn Đức 40ha và các khu đất có quy mô từ 2 – 4ha tập trung ở quận 9, quận 2 và quận 7. Các khu đất đều đã được đền bù với tỷ lệ cao và giá vốn thấp.