Tiêu đề Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Traphaco_Khuyến nghị MUA
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn VPBank Securities
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 03/04/2015
Số trang : 14
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 615 Kb
Tải về: 689
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

VPBS thay đổi khuyến nghị từ NẮM GIỮ lên MUA đối với cổ  phiếu  TRA  và  nâng  giá mục  tiêu  12  tháng  lên  83.500 đồng/cổ phiếu (từ mức 75.500 đồng/cổ phiếu)