Tiêu đề Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Hùng Vương_Khuyến nghị GIỮ
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn Kim Eng
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 09/04/2015
Số trang : 8
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 967 Kb
Tải về: 439
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

MBKE kỳ vọng kim ngạch xuất khẩu của công ty sẽ cải thiện trong Q2 nhờ Brazil (chiếm 10% trong tổng sản lượng xuất khẩu của HVG)dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu. EPS 2015 vào  khoảng 2.358 đồng/cp, tương  đương PE  2015 là  8,5x,  tương  đương trung bình ngành. Khuyến nghị NẮM GIỮ.