Tiêu đề Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Hùng Vương
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn VPBank Securities
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 10/04/2015
Số trang : 5
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 374 Kb
Tải về: 431
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Tính đến hế ngày 9/4/2015, cổ phiếu HVG đang giao dịch ở mức 20.500 đồng/cp (-0,96%), P/E đạt 9,30 lần
và P/B đạt 1,49 lần.