Tiêu đề Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Hùng Vương _Khuyến nghị OUTPERFORM
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn BVSC
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 15/04/2015
Số trang : 13
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 981 Kb
Tải về: 793
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Khuyến nghị  đầu tư.  BVSC đánh  giá OUTPERFORM  đối  với  cổ  phiếu HVG ở mức giá mục  tiêu 25.300 VND/cổ phiếu dựa trên  triển vọng khả quan của doanh nghiệp. CTCP Hùng Vương có  lợi  thế khi sở hữu chuỗi giá  trị có quy mô  lớn  trong ngành cá và việc phát  triển sang ngành  tôm thông qua hoạt động M&A đem lại sự tăng trưởng nhanh cho Công ty.