Tiêu đề Báo cáo phân tích CTCP vận tải và thuê tàu biển Việt Nam
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn Au Viet Securities
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 04/05/2009
Số trang : 8
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 874 Kb
Tải về: 52
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Tương lai ngành vận tải biển trong năm 2009 vẫn còn khó khăn và nhà đầu tư dài hạn không nên đầu tư vào cổ phiếu ngành vận tải biển nói chung, cổ phiếu VST nói riêng, cho đến khi có những dấu hiệu rõ ràng về sự phục hồi của nền kinh tế thế giới.