Tiêu đề BSC_BCPT nhanh CTCP SX-TM May Sai Gon - GMC
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn BSC
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 28/07/2011
Số trang : 2
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 256 Kb
Tải về: 635
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Hoạt động sản xuất kinh doanh của GMC khá ổn định với tỷ lệ  trả cổ tức bằng tiền mặt khá cao. Xuất phát từ triển vọng khả quan của Ngành và doanh nghiệp, với mặt bằng giá hiện tại khá hấp dẫn, chúng tôi cho rằng GMC là cổ phiếu thích hợp cho nhà đầu tư trung hạn.