Tiêu đề Báo cáo phân tích CTCP Vạn Phát Hưng
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn Viet Capital Securities
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 09/09/2009
Số trang : 5
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 425 Kb
Tải về: 119
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Dựa trên nguồn quỹ đất ở các vị trí tiềm năng ở Quận 2, 7, 9, và Nhà Bè, theo phương pháp NAV trên tính toán thận trọng, VPH được định giá ở mức 65,000đồng/cổ phiếu. Với 67ha trong số 95 ha quỹ đất (70%) đã được giải tỏa là một thế mạnh cạnh tranh tạo điều kiện cho VPH có thể mang sản phẩm ra thị trường một cách nhanh chóng. Do đó, VPH là một cổ phiếu bất động sản tốt cho đầu tư dài hạn.