Tiêu đề Báo cáo phân tích CTCP Hùng Vương_Khuyến nghị GIỮ
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn Kim Eng
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 10/09/2015
Số trang : 7
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 928 Kb
Tải về: 311
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

MBKE đưa ra khuyến nghị Giữ với giá mục tiêu 16.000 dựa trên PE 2015 ở mức 11 lần, tương đương trung bình ngành. MBKE kỳ vọng giá trị xuất khẩu cá tra của toàn ngành nói chung, cũng như HVG nói riêng