Tiêu đề Báo cáo phân tích CTCP Sản xuất - Thương mại May Sài Gòn_Khuyến nghị NEUTRAL
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn BVSC
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 10/09/2015
Số trang : 5
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 639 Kb
Tải về: 325
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Dựa trên các giả định thận trọng, BVSC ước tính GMC sẽ đạt ~21 tỷ đồng LNST trong 2 quý cuối năm, giảm 45% yoy. Như vậy, doanh thu thuần và LNST cả năm 2015 lần lượt ở mức 1.446 tỷ đồng (+2,6% yoy) và 70,3 tỷ đồng (+23,5% yoy). EPS và P/E dự phóng ở mức ~6.036 VND/CP và 8,25 lần.