Tiêu đề Báo cáo phân tích CTCP Hoàng Long-Long An
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn EPS
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 15/01/2008
Số trang : 9
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 226 Kb
Tải về: 41
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Công ty cổ phần Hoàng Long-Long An hoạt động đa ngành, trong đó kinh doanh thuốc lá chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng doanh thu, 60% năm 2006. Hoạt  động kinh doanh xây dựng và kinh doanh vận tải đóng vai trò quan trọng, chiếm gần 40% tổng doanh thu năm 2006.