Tiêu đề Báo cáo phân tích CTCP Tập đoàn Hoa Sen
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn EPS
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 04/11/2015
Số trang : 4
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 269 Kb
Tải về: 215
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Do mẫu hình nến đảo chiều khá tin cậy xuất hiện khi chạm đến ngưỡng hỗ trợ mạnh, nên có thể kỳ vọng HSG có thể quay lại kiểm định vùng đỉnh cũ tại 47,500-48,000. Đây cũng là vùng có sự hiện diện của đường xu hướng giảm trung hạn bắt đầu từ tháng 03/2014