Tiêu đề Báo cáo phân tích CTCP Viglacera Tiên Sơn
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn BSC
Ngành Công nghiệp
Doanh nghiệp VIT
Chi tiết Ngày : 23/10/2015
Số trang : 3
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 359 Kb
Tải về: 274
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Cập nhật KQKD Q3 2015: DTT Q3 2015 đạt 189,4 tỷ đồng (+0,37%yoy), mặc dù biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ đạt 15,10% (cùng kỳ 2014 là 13,06%) nhưng tổng chi phí lãi vay, chi phí bán hàng và chi phí QLDN chiếm tới 7,09% DTT (trong khi cùng kỳ 2014 chỉ chiếm 5,44%) nên LNTT Q3 giảm 1,30%yoy, đạt 13,36 tỷ đồng