Tiêu đề Báo cáo phân tích CTCP Pin Ắc quy miền Nam
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn EPS
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 02/03/2016
Số trang : 4
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 161 Kb
Tải về: 1001
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét mua khi giá điều chỉnh về vùng 32.5-33.3, hoặc khi giá phá vỡ đường xu hướng giảm ngắn hạn (đang hiện diện quanh ngưỡng 34) với KLGD tích cực (duy trì trên 50,000 cổ phiếu/phiên). Kỳ vọng giá có thể test trở lại vùng đỉnh gần nhất ở 36.3-36.6. Ngưỡng cắt lỗ đặt tại 32.


Nhà đầu tư trung hạn đang sở hữu cổ phiếu có thể tiếp tục nắm giữ, kỳ vọng giá PAC có thể chạm trở lại vùng giá cao nhất lịch sử (theo giá điều chỉnh) ở quanh ngưỡng 38. Trong trường hợp giá không thể tăng hướng lên vùng giá mục tiêu và quay đầu giảm trở lại, ngưỡng thoát trạng thái (trailing stop) được đặt tại 32.