Tiêu đề Báo cáo phân tích Công ty Cổ Phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn SBSC
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 07/11/2011
Số trang : 7
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 1066 Kb
Tải về: 271
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

SBSC áp dụng phương pháp P/NAV để định giá cổ phiếu VST và cũng dùng P/BV với tỷ lệ thấp hơn, từ đó SBSC định giá VST với mức giá mục tiêu là  VND4,706; tương đương tỷ  lệ chiết khấu là 2% so với giá hiện hành của VST là VND4,800.