Tiêu đề Báo cáo phân tích CTCP Traphaco_NEUTRAL
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn BVSC
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 11/03/2016
Số trang : 4
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 508 Kb
Tải về: 699
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

BVSC khuyến nghị NEUTRAL đối với cổ phiếu TRA trong năm 2016 với giá mục tiêu theo phương pháp định giá FCFF là 106.000 VNĐ/cp, cao hơn 1% so với mức giá đóng của ngày 09/3/2016 105.000 VNĐ/cp.