Tiêu đề Báo cáo phân tích CTCP Cơ điện lạnh_Khuyến nghị NẮM GIỮ
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn MB Securities
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 10/05/2016
Số trang : 7
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 286 Kb
Tải về: 577
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

MBS khuyến nghị Nắm giữ đối với cổ phiếu của công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE) với mức định gía trên cơ sở thận trọng 26.000 đồng/cp, với tiềm năng tăng giá ~ 9% so với 23.700 đồng/cp ngày 9/5.