Tiêu đề Báo cáo phân tích Tổng CTCP Đường Sông Miền Nam
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn MB Securities
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 02/06/2016
Số trang : 9
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 264 Kb
Tải về: 472
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

SWC là công ty nằm trong chuỗi M&A của doanh nghiệp Indo Trần với hệ thống các công ty logistics và vận tải nội địa. MBS  đánh giá cao SWC ở khối lượng tài sản lớn, có giá trị. Tuy nhiên, tính thiếu đại chúng của công ty sau khi nhóm cổ đông lớn nắm cổ phần chi phối sẽ ảnh hưởng tới tính thị trường của cổ phiếu.