Tiêu đề Báo cáo cập nhật CTCP Cơ điện lạnh_Khuyến nghị NẮM GIỮ
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn VCBS
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 27/06/2016
Số trang : 7
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 444 Kb
Tải về: 496
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Năm 2015, REE ghi nhận KQKD không tích cực với 2.643 tỷ đồng doanh thu thuần (+0,5% yoy) và 888 tỷ đồng LNST (-19,1% yoy). Nguyên