Tiêu đề Báo cáo phân tích CTCP Hùng Vương_Khuyến nghị TRUNG LẬP
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn Phu Hung Securities
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 19/07/2016
Số trang : 7
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 731 Kb
Tải về: 874
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Với những rủi ro hiện tại về các khoản phải thu và hàng tồn lớn, nợ vay liên tục gia tăng và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản, PHS đánh giá TRUNG LẬP cổ phiếu HVG trong bối cảnh ngành thủy sản còn nhiều khó khăn.