Tiêu đề Báo cáo phân tích CTCP Hùng Vương
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn Mien Nam Securities
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 05/10/2016
Số trang : 7
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 630 Kb
Tải về: 441
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Theo PNS, với giá hiện tại 10,000 đồng/cp, EPS 4 quí liên tiếp đạt 1,579 đồng/cp, thì P/E của HVG là 6.3 lần, thấp hơn P/E ngành 9.61 lần; P/B của HVG 0.8 lần thấp hơn P/B ngành 0.9 lần, hệ thống định giá PNS cho ra kết quả 11,793 đồng/cp.