Tiêu đề Báo cáo cập nhật Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam_Khuyến nghị NẮM GIỮ
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn VCBS
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 07/11/2016
Số trang : 6
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 462 Kb
Tải về: 239
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Cho năm 2017, VCBS dự phóng doanh thu thuần của PAC đạt 2.519,3 tỷ đồng (+11% yoy). VCBS dự phóng mức tăng trưởng cho năm 2017 thấp hơn năm 2016 do tình hình sản xuất hiện tại của PAC đã đạt đến mức ổn định, khó xảy ra đột biến. Bên cạnh đó, việc di dời Xí nguyện Ắc quy Sài Gòn vào cuối năm 2017 có thể sẽ ảnh hưởng đến sản lượng của PAC cũng như tốn một phần chi phí làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty. LNTT đạt 150,1 tỷ đồng (+9,07% yoy) và LNST đạt 117,1 tỷ đồng (+9,43% yoy). EPS forward năm 2017 là 2.268 đồng/cổ phiếu (sau khi trích lập) và PAC hiện đang giao dịch với PE forward 2017 là 16,3, không còn rẻ đối với một doanh nghiệp trong nhóm ngành sản xuất với tiềm năng ổn định nhưng tỷ suất LN gộp giảm do bị chi phối bởi giá nguyên vật liệu đầu vào. Tuy nhiên, câu chuyện thoái vốn của Vinachem vẫn là một động lực tăng giá cổ phiếu trong dài hạn.