Tiêu đề Báo cáo lần đầu CTCP Than núi Béo – Vinacomin
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn BSC
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 11/11/2016
Số trang : 3
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 779 Kb
Tải về: 305
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Ước tính trong cả năm 2016, LNST của NBC đạt 26.9 tỷ đ, tương đương EPS F 2016 là 726 VND/cp. Với giá đóng cửa ngày 11/11/2016 là 7,900 VND/cp, P/E fw đạt 10.9x.