Tiêu đề Báo cáo cập nhật CTCP Cơ điện lạnh_Khuyến nghị MUA TRUNG HẠN
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn MB Securities
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 12/12/2016
Số trang : 9
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 388 Kb
Tải về: 179
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

BS khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE) với mức định giá 30.000 đồng/cp, với tiềm năng tăng giá ~38% so với 21.700 đồng/cp ngày 12/12/2016 trên cơ sở:


•    Hoạt động kinh doanh của PPC và mảng điện nước đã ở điểm trũng của chu kỳ và sẽ được cải thiện từ cuối 2016 đóng góp tích cực vào hoạt động của REE.

•    Loại trừ mảng điện nước, các mảng khác của REE đã gần đạt kế hoạch kinh doanh năm chỉ sau 3 quý hoạt động.

•    Dự án tòa nhà Etown Central sẽ giúp mảng bất động sản tăng trưởng gần 30% từ năm 2018.

•    Hoạt động cơ điện dịch vụ công trình (REE M&E) tiếp tục giữ vị trí vượt trội trong ngành với giá trị lớn các hợp đồng được ký. Các dự án lớn vừa được ký kết sẽ đảm bảo công việc và doanh thu cho REE trong 3 năm tới.

•    Hoạt động xuất khẩu các sản  phẩm  Reetech bắt đầu mang lại nguồn doanh thu và lợi nhuận cho REE.

•    Việc M&A VSH sẽ giúp tăng cường vị thế của  REE trong ngành và thúc  đẩy tăng trưởng

•    Nhờ đạt kết quả kinh doanh bám sát kế hoạch: REE tiếp tục duy trì tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt cao. Các khoản đầu tư tài chính của REE hiện đang có hiệu quả chưa cao và có khả năng cải thiện mạnh trong tương lai.