INDEX Giá trị Khối lượng
VN-INDEX Tỷ
HNX-INDEX Tỷ
UP-INDEX Tỷ
Tích cực, Tăng giá, Giảm giá
Mã CK Giá trị Thay đổi % Khối lượng
IMP 87,30 5,70 6,99% 291.500
LBM 60,90 3,90 6,84% 326.100
SJS 68,30 3,70 5,73% 136.200
VDP 40,50 2,50 6,58% 6.000
LHG 43,50 2,30 5,58% 753.500
CLC 46,80 2,25 5,05% 13.600
BCM 67,20 2,20 3,38% 1.532.100
VJC 104,20 2,20 2,16% 1.151.000
PLX 48,00 1,70 3,67% 2.714.500
VFG 83,30 1,60 1,96% 66.400