INDEX Giá trị Khối lượng
VN-INDEX Tỷ
HNX-INDEX Tỷ
UP-INDEX Tỷ
Tích cực, Tăng giá, Giảm giá
Mã CK Giá trị Thay đổi % Khối lượng
SPP 0,20 -0,10 -33,33% 1.196.460
KSK 2,80 -0,40 -12,50% 916.832
PSB 6,80 -0,20 -2,86% 263.100
KDF 46,80 0,20 0,43% 201.680
RGC 3,40 -0,10 -2,86% 149.341
BVB 13,60 0,00 0,00% 132.812
HNE 10,20 -0,10 -0,97% 127.100
SDI 115,00 1,00 0,88% 108.927
BSR 22,30 -0,10 -0,45% 94.485
HEM 16,70 1,80 12,08% 59.264