Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Hồ Nam Chủ tịch HĐQT 82.640.295 15,64% 23/08/2022
CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios 32.447.861 6,14% 23/08/2022
CTCP Vital Investments Group 19.284.000 3,83% 18/04/2022
CTCP Chứng khoán Tiên Phong 16.007.518 3,18% 18/04/2022
Nguyễn Thế Tài Tổng giám đốc 14.267.728 2,83% 30/06/2022
Nguyễn Thanh Hùng Phó Tổng giám đốc 10.902.108 2,17% 30/06/2022
CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội 10.000.088 1,99% 18/04/2022
Nguyễn Ngọc Đoan Trang 9.909.300 3,33% 24/08/2021
Phạm Minh Tuấn Phó Tổng giám đốc 9.553.807 1,90% 30/06/2022
Hoàng Thị Minh Châu Phó tổng giám đốc tài chính 8.227.072 1,63% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thùy Linh 7.435.018 1,48% 30/06/2022
Nguyễn Mạnh Chiến 6.150.000 1,22% 18/04/2022
Bùi Thành Lâm Thành viên HĐQT 5.177.800 0,97% 28/09/2022
Mirae Asset Daewoo Co., Ltd. 5.157.012 2,48% 23/06/2021
CTCP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI 4.234.340 3,11% 13/04/2020
Nguyễn Vĩnh Tuyên 3.750.000 0,75% 18/04/2022
Imperial Dragon Investments Ltd 3.060.000 1,03% 30/06/2021
Phạm Đức Phong 3.000.000 0,60% 18/04/2022
Phạm Thị Liên 2.330.006 0,46% 18/04/2022
Ngô Thành Vinh 2.295.000 0,46% 30/06/2022