Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Hồ Nam Chủ tịch HĐQT 78.371.894 14,69% 17/11/2022
CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios 32.447.861 6,08% 23/08/2022
CTCP Vital Investments Group 19.284.000 3,61% 18/04/2022
CTCP Chứng khoán Tiên Phong 16.007.518 3,00% 18/04/2022
Nguyễn Thế Tài Tổng giám đốc 14.267.728 2,67% 30/06/2022
Nguyễn Thanh Hùng Phó Tổng giám đốc 10.902.108 2,04% 30/06/2022
CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội 10.000.088 1,87% 18/04/2022
Nguyễn Ngọc Đoan Trang 9.909.300 1,86% 24/08/2021
Phạm Minh Tuấn Phó Tổng giám đốc 9.553.807 1,79% 30/06/2022
Hoàng Thị Minh Châu Phó tổng giám đốc tài chính 8.227.072 1,54% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thùy Linh 7.435.018 1,39% 30/06/2022
Nguyễn Mạnh Chiến 6.150.000 1,15% 18/04/2022
Mirae Asset Daewoo Co., Ltd. 5.157.012 0,97% 23/06/2021
CTCP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI 4.234.340 0,79% 13/04/2020
Bùi Thành Lâm Thành viên HĐQT 4.177.800 0,78% 24/10/2022
Nguyễn Vĩnh Tuyên 3.750.000 0,70% 18/04/2022
Imperial Dragon Investments Ltd 3.060.000 0,57% 30/06/2021
Phạm Đức Phong 3.000.000 0,56% 18/04/2022
Phạm Thị Liên 2.330.006 0,44% 18/04/2022
Ngô Thành Vinh 2.295.000 0,43% 30/06/2022