Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước Giải khát Hà Nội 1.120.000 28,10% 31/12/2022
Hoàng Thị Bích 78.200 1,96% 31/12/2020
Trương Văn Hải Thành viên HĐQT 37.620 0,94% 19/01/2023
Vũ Thị Thương Huyền Thành viên HĐQT 3.100 0,08% 06/01/2023
Trương Thị Từ 0 0,00% 19/01/2023
Trịnh Thị Thu Hoài Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 22/03/2023
Phạm Trung Kiên Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 22/03/2023
Đỗ Văn Linh Phó Giám đốc 0 0,00% 22/03/2023
Nguyễn Thị Thơm Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 22/03/2023
Nguyễn Thị Lệ Thủy Thành viên HĐQT 0 0,00% 22/03/2023
Phạm Thị Tuyết Mai Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 22/03/2023
Vũ Thị Tâm Kế toán trưởng 0 0,00% 22/03/2023
Bùi Gia Tình 0 0,00% 22/03/2023
Công ty TNHH Ngân Hạnh 0 0,00% 10/08/2022
CTCP Nhựa - Bao bì Ngân Hạnh 0 0,00% 17/01/2022
Nguyễn Thị Mai Hạnh 0 0,00% 26/10/2017
Phạm Mai Khanh 0 0,00% 26/10/2017
Phạm Văn Khánh 0 0,00% 26/10/2017
Tạ Thị Vịnh 0 0,00% 26/10/2017
Lê Văn Chỉnh 0 0,00% 26/10/2017