Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Lê Đình Phan Chủ tịch HĐQT 3.338.900 39,00% 30/06/2022
Công ty TNHH Y Dược Cali - USA 2.100.000 24,53% 31/12/2021
Nguyễn Thị Kim Chung Thành viên HĐQT 1.838.300 21,47% 30/06/2022
CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang 10.500 0,12% 31/12/2021
Nguyễn Thành Long Tổng giám đốc 8.000 0,09% 30/06/2022
Nguyễn Thị Khánh Ninh Đại diện công bố thông tin 5.000 0,06% 30/06/2022
Huỳnh Thị Thanh Thảo Phó Tổng giám đốc 5.000 0,06% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thu Hiền 2.000 0,02% 31/12/2020
Dương Thị Mai 100 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Thu Thảo 100 0,00% 30/06/2022
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 0 0,00% 20/09/2019
CTCP Dược phẩm Bến Tre 0 0,00% 15/06/2021
Nguyễn Thị Thu Hằng 0 0,00% 03/12/2022
Võ Minh Tân 0 0,00% 03/12/2022
Phạm Thứ Triệu 0 0,00% 03/12/2022
Nguyễn Hoàng Sơn 0 0,00% 03/12/2022
Nguyễn Thế Quốc Uy 0 0,00% 03/12/2022
Bộ Y tế 0 0,00% 31/12/2018
Nguyễn Thị Hằng Thành viên HĐQT 0 0,00% 03/12/2022
Trần Thanh Hải Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 31/12/2021