Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Ngân hàng TMCP Sài Gòn 49.082.342 81,80% 31/12/2021
Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 3.903.651 6,51% 31/12/2021
Dương Quang Ngọc Phó Tổng giám đốc 10.700 0,02% 30/06/2022
Hà Minh Hiếu Kế toán trưởng 3.400 0,01% 30/06/2022
Phan Quốc Dũng 2.140 0,00% 31/12/2021
Trần Thanh Nam Phó Tổng giám đốc 2.027 0,00% 30/06/2022
Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long 526 0,00% 30/06/2019
Lê Thanh Hằng Phó tổng giám đốc kinh doanh 102 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Ngọc Lân Phó tổng giám đốc kinh doanh 0 0,00% 29/04/2016
Hà Hoàng Giang Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 01/12/2022
Nguyễn Văn Thanh Hải 0 0,00% 01/12/2022
Nguyễn Thúy Hằng Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 01/12/2022
Mai Hồng Việt Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 01/12/2022
Hồ Quang Đức 0 0,00% 01/12/2022
Mai Xuân Thảo Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 01/12/2022
Trần Văn Hồi 0 0,00% 01/12/2022
Phạm Thế Tuân 0 0,00% 01/12/2022
Phạm Minh Châm Thành viên HĐQT 0 0,00% 01/12/2022
Đặng Đức Huy 0 0,00% 01/12/2022
Võ Tấn Hoàng Văn 0 0,00% 01/12/2022