Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Trần Văn Hồi 0 0,00% 03/12/2022
Phạm Thế Tuân 0 0,00% 03/12/2022
Phạm Minh Châm Thành viên HĐQT 0 0,00% 03/12/2022
Đặng Đức Huy 0 0,00% 03/12/2022
Hà Hoàng Giang Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 03/12/2022
Nguyễn Văn Thanh Hải 0 0,00% 03/12/2022
Nguyễn Thúy Hằng Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 03/12/2022
Mai Hồng Việt Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 03/12/2022
Hồ Quang Đức 0 0,00% 03/12/2022
Ngân hàng TMCP Ngoại thương - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh 0 0,00% 03/07/2015
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 0 0,00% 03/07/2015
Công ty TNHH MTV An Phú 0 0,00% 29/04/2016
Lê Thị Tuyến 0 0,00% 29/04/2016
Phan Thị Kim Oanh 0 0,00% 29/04/2016
Nguyễn Quang Thông 0 0,00% 03/12/2022
Võ Hoàng Duy Trinh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 03/12/2022
Lê Thị Ngọc Hương 0 0,00% 03/12/2022
Lê Thị Thanh Bình Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 03/12/2022
Nguyễn Văn Hùng Thành viên HĐQT 0 0,00% 03/12/2022
Trương Khánh Hoàng Thành viên HĐQT 0 0,00% 03/12/2022