Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 11.017.600 98,65% 31/12/2020
Lê Thanh Bảo Thành viên HĐQT 6.300 0,06% 30/06/2022
Phạm Hải Long 2.000 0,02% 30/06/2022
Trần Phước An Kế toán trưởng 1.600 0,01% 30/06/2022
Dương Thị Mỹ Hoa Thành viên Ban kiểm soát 1.000 0,01% 30/06/2022
Võ Minh Trang Chủ tịch HĐQT 1.000 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Thị Lan Hương Tổng giám đốc 500 0,00% 30/06/2022
Võ Minh Út 100 0,00% 30/06/2022
Đặng Minh Thừa 0 0,00% 05/12/2022
Lý Hồng Yến Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 05/12/2022
Lê Văn Huy 0 0,00% 05/12/2022
Quốc Hồ Đình Tuấn 0 0,00% 05/12/2022
Quách Thụy Phương Thảo 0 0,00% 05/12/2022
Nguyễn Văn Út Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 05/12/2022
Phan Chí Quang 0 0,00% 05/12/2022
Võ Ái Hương Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 05/12/2022
Trần Văn Sỹ 0 0,00% 05/12/2022
UBND Tỉnh Bạc Liêu 0 0,00% 31/12/2018