Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Bùi Thu Huyền 2.035.822 13,54% 09/03/2023
Peter Eric Dennis 898.814 5,98% 14/04/2020
Phan Hoàng Tuấn 748.550 4,98% 07/07/2022
America LLC 670.427 4,46% 01/09/2020
Công đoàn cơ sở CTCP CIC39 467.310 3,11% 31/12/2022
Võ Văn Lãnh Tổng giám đốc 258.782 1,72% 31/12/2022
PYN Elite Fund (Non-Ucits) 152.900 1,02% 31/12/2021
Trần Văn Bình Thành viên HĐQT 6.694 0,04% 31/12/2022
Nguyễn Xuân Hiếu Kế toán trưởng 3.372 0,02% 31/12/2022
Thượng Văn Huyện 943 0,01% 30/06/2019
Lữ Quốc Dũng 761 0,01% 09/07/2019
Phạm Thị Hưng 100 0,00% 30/06/2022
CTCP Miền Đông 70 0,00% 31/12/2021
Võ Thị Cẩm Hường 16 0,00% 31/12/2022
Lữ Minh Quân Đại diện công bố thông tin 3 0,00% 30/06/2022
CTCP Hóa An 1 0,00% 31/12/2022
Nguyễn Lê Văn Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 22/03/2023
Huỳnh Hữu Hùng 0 0,00% 22/03/2023
Nguyễn Mai Khánh Trình 0 0,00% 22/03/2023
Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP 0 0,00% 28/12/2016