Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Trần Hoàng Cường 1.450.000 23,97% 31/12/2021
CTCP Đầu tư Thương mại Trương Gia Việt Nam 1.321.500 21,84% 11/01/2021
Lê Thị Tuyết Vân 1.230.000 20,33% 18/04/2022
Nguyễn Minh Thùy 696.000 11,50% 31/12/2021
Nguyễn Tấn Thọ 527.865 8,73% 19/04/2022
Nguyễn Thùy Dương 290.000 4,79% 07/01/2021
Cao Thị Thu Thủy 276.200 4,57% 21/05/2020
Nguyễn Hữu Trí 248.600 4,11% 22/01/2021
Hoàng Minh Thái 199.500 3,30% 31/12/2019
Nguyễn Ngọc Hùng 192.670 3,18% 21/12/2021
Bùi Trọng Nghĩa 11.000 0,18% 31/12/2018
Trần Thị Hoài 11.000 0,18% 30/06/2019
Nguyễn Thị Duyên 7.225 0,12% 31/12/2020
Triệu Thị Mùi 5.500 0,09% 31/12/2020
Nguyễn Thị Thùy Dung 5.500 0,09% 31/12/2020
Nguyễn Đức Thuận 1.000 0,02% 17/01/2022
Phạm Thu Trang 0 0,00% 07/12/2021
Võ Ngọc Hùng 0 0,00% 07/12/2021
Nguyễn Bích Ngọc 0 0,00% 07/06/2021
Nguyễn Thị Ngọc Hân 0 0,00% 05/12/2022