Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Đầu tư Fidel 18.100.000 57,39% 31/12/2021
Trần Đức Minh 1.344.000 4,26% 04/05/2022
Đỗ Quang Khuê 1.298.000 4,12% 09/03/2021
Nguyễn Bá Sự 1.050.500 3,33% 09/03/2021
Trần Văn Thắng 939.440 2,98% 09/03/2021
Phạm Thị Hồng 772.380 2,45% 09/03/2021
Hồ Thị Nhàn 690.000 2,19% 09/03/2021
Lê Thị Vân Anh Thành viên Ban kiểm soát 590.800 1,87% 15/10/2021
Dương Thị Thùy Nguyên 497.210 1,58% 09/03/2021
Đoàn Thái Hà 490.000 1,55% 09/03/2021
Hoàng Mạnh Cường 457.850 1,45% 09/03/2021
Phan Thanh Điệp 447.050 1,42% 09/03/2021
Nguyễn Mạnh Hà 412.890 1,31% 09/03/2021
Nguyễn Thị Thanh Nhàn Trưởng ban kiếm soát 403.600 1,28% 09/03/2021
Nguyễn Thị Xuân 350.800 1,11% 09/03/2021
Nguyễn Bá Tùng 315.250 1,00% 09/03/2021
Đỗ Mạnh Toàn 254.930 0,81% 09/03/2021
Lê Anh Tuấn 206.300 0,65% 09/03/2021
Nguyễn Thị Thanh Tâm 146.450 0,46% 09/03/2021
Bùi Quang Đông Tổng giám đốc 140.038 0,44% 09/03/2021