Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Xuất khẩu và Khai thác khoáng sản Việt Nam 1.897.500 11,86% 31/12/2015
Lê Tuấn Điệp 1.449.100 9,06% 09/02/2022
Hoàng Thị Huyền Trúc 1.122.000 7,01% 26/02/2015
CTCP Siêu thị Thuốc Việt 714.199 4,46% 26/02/2015
Ngô Minh An 600.000 3,75% 26/02/2015
Tôn Thiện Việt 527.600 3,30% 26/02/2015
Nghiêm Công Huy 410.300 2,56% 26/02/2015
Trần Thanh Hiệp Tổng giám đốc 406.200 2,54% 04/04/2017
Đặng Ngọc Chinh 404.400 2,53% 26/02/2015
Phạm Thành Trung 372.900 2,33% 26/02/2015
Nguyễn Văn Nghiêm 372.000 2,33% 26/02/2015
Tôn Tích Quý 306.000 1,91% 26/02/2015
Nguyễn Thị Hải Hà 280.800 1,76% 26/02/2015
CTCP Topco 265.900 1,66% 26/02/2015
Phạm Quang Ngọc 263.000 1,64% 26/02/2015
Vũ Thị Song Nga 246.000 1,54% 26/02/2015
Nguyễn Hữu Chung Chủ tịch HĐQT 200.000 1,25% 31/12/2015
Vũ Ngọc Hiếu 200.000 1,25% 26/02/2015
Nguyễn Minh Thái 188.200 1,18% 26/02/2015
Nguyễn Đức Vinh 176.000 1,10% 26/02/2015