Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Văn Cảnh Thành viên HĐQT 0 0,00% 01/12/2022
Nguyễn Thúy Ái Kế toán trưởng 0 0,00% 01/12/2022
Ngô Thế Anh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 01/12/2022
Trần Thiện Ân 0 0,00% 03/10/2017
Lê Thanh Thúy 0 0,00% 03/10/2017
Nguyễn Minh Trực 0 0,00% 30/06/2012