Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Văn Công Chủ tịch HĐQT 2.038.562 23,17% 30/06/2022
Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP 1.734.000 19,70% 31/12/2021
Nguyễn Mạnh Tuấn Thành viên HĐQT 886.000 10,07% 30/06/2022
Phan Ngọc Cương Tổng giám đốc 845.491 9,61% 30/06/2022
Hà Minh Thành viên HĐQT 749.999 8,52% 30/06/2022
CTCP Công nghệ và đầu tư Quốc tế HM Holding 559.900 6,36% 31/12/2022
Đỗ Thị Kim Dung 370.000 4,20% 21/03/2018
Nguyễn Đăng Quang Phó Tổng giám đốc 363.261 4,13% 31/12/2022
Nguyễn Hữu Trường Phó Tổng giám đốc 177.727 2,02% 30/06/2022
Lê Xuân Tường Kế toán trưởng 85.000 0,97% 30/06/2022
Nguyễn Huy Anh Phó Tổng giám đốc 79.187 0,90% 30/06/2022
Lê Ngọc Quang Phó Tổng giám đốc 77.818 0,88% 30/06/2022
Lê Thanh Minh Phó Tổng giám đốc 62.540 0,71% 30/06/2022
Nguyễn Lương Bình Phó Tổng giám đốc 37.300 0,42% 30/06/2022
Nguyễn Minh Quân Phó Tổng giám đốc 33.520 0,38% 30/06/2022
Nguyễn Tiến Doát Trưởng ban kiếm soát 26.400 0,30% 30/06/2022
Ngô Thế Phong 13.600 0,15% 29/03/2019
Nguyễn Huy Quang Thành viên Ban kiểm soát 10.040 0,11% 30/06/2022
Lê Ngọc Thắng 8.800 0,10% 31/12/2021
Lê Minh Hoàng Thành viên Ban kiểm soát 2.360 0,03% 30/06/2022