Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn Thông Quân đội 75.107.745 65,66% 30/06/2022
Đặng Thị Quỳnh 229.716 0,20% 30/06/2022
Bùi Thế Hùng 121.441 0,11% 30/06/2022
Lê Hữu Hiền Phó Tổng giám đốc 73.634 0,06% 30/06/2022
Nguyễn Thái Hưng Phó Tổng giám đốc 73.096 0,06% 30/06/2022
Đào Thu Hiền Phó Tổng giám đốc 64.291 0,06% 30/06/2022
Bùi Duy Bảo Kế toán trưởng 50.149 0,04% 30/06/2022
Nguyễn Huy Dũng Phó Tổng giám đốc 32.216 0,03% 30/06/2022
Phạm Đình Trường Tổng giám đốc 20.332 0,02% 30/06/2022
Nguyễn Thành Nam 12.462 0,01% 30/06/2022
Đỗ Mạnh Hùng Chủ tịch HĐQT 11.005 0,01% 14/06/2022
Đỗ Thị Trà My 10.037 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Tất Trường Thành viên HĐQT 8.316 0,01% 30/06/2022
Ngô Quang Tuệ Trưởng ban kiếm soát 4.734 0,00% 30/06/2022
Phạm Hồng Quân Thành viên Ban kiểm soát 3.027 0,00% 30/06/2022
Mai Thị Anh Thành viên Ban kiểm soát 1.562 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Quang Khải Thành viên HĐQT 0 0,00% 24/09/2022
Tào Đức Thắng 0 0,00% 24/09/2022
Nguyễn Ngọc Ánh Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 24/09/2022
Nguyễn Đình Chiến 0 0,00% 24/09/2022