Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 1.925.100 40,98% 31/12/2021
CTCP Tập đoàn HIPT 359.100 7,64% 25/05/2022
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Hải Đăng 358.000 7,62% 31/12/2021
Nguyễn Danh Sơn 143.100 3,05% 08/09/2021
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam 72.271 1,54% 31/12/2019
Công đoàn CTCP Chế tạo máy Vinacomin 70.466 1,50% 31/12/2021
Mạc Thị Nhung 28.920 0,62% 30/06/2022
Bùi Quốc Dũng 25.225 0,54% 30/06/2022
Phạm Ngọc Huy 25.115 0,53% 30/06/2022
America LLC 22.800 0,49% 31/12/2021
Phạm Thu Hương Kế toán trưởng 22.594 0,48% 30/06/2022
Dương Văn Bích 15.014 0,32% 30/06/2022
Bùi Xuân Hạnh Thành viên HĐQT 14.107 0,30% 30/06/2022
Lê Viết Sự Thành viên HĐQT 12.755 0,27% 30/06/2022
Tăng Bá Khang Phó Giám đốc 9.911 0,21% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hường 6.195 0,13% 30/06/2022
Nguyễn Quang Huy 2.550 0,05% 30/06/2021
Nguyễn Chí Sinh 1.822 0,04% 30/06/2022
Dương Thị Thanh Thúy 1.457 0,03% 30/06/2022
Phạm Minh Tuấn (A) Thành viên HĐQT 1.312 0,03% 30/06/2022