Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Công Lý Chủ tịch HĐQT 5.720.000 21,01% 30/06/2022
Nguyễn Đoàn Mạnh 3.714.860 13,65% 31/12/2021
Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam 3.402.366 12,50% 31/12/2021
Nguyễn Thị Mai Thảo Thành viên HĐQT 2.800.000 10,29% 30/06/2022
CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre 0 0,00% 28/09/2010
Phạm Đức Hùng Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 05/10/2022
Dương Xuân Bình 0 0,00% 30/06/2017
Nguyễn Thị Thùy Vy Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 05/10/2022
Trương Thị Nga 0 0,00% 30/06/2017
Nguyễn Thị Huệ 0 0,00% 30/06/2017
Nguyễn Thị Tươi 0 0,00% 31/12/2014
Nguyễn Quang Phục 0 0,00% 07/05/2014
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 0,00% 05/10/2022
Nguyễn Văn Quý Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 05/10/2022
Đỗ Tài Thiện 0 0,00% 31/12/2014
Nguyễn Thị Ánh Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 30/06/2017
Nguyễn Bá Truật 0 0,00% 31/12/2015
Trần Quốc Khánh 0 0,00% 31/12/2015
Nguyễn Hữu Khai 0 0,00% 16/03/2010
Lê Trung Chính 0 0,00% 31/12/2016