Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Trương Quang Thắng 1.710.000 5,45% 20/12/2021
Lê Thanh Tuấn 1.567.390 4,99% 31/12/2021
Đỗ Thị Hằng Thành viên HĐQT 1.481.300 4,72% 30/06/2022
CTCP Thương mại và Xuất - nhập khẩu Hưng Nhật 1.251.000 3,98% 02/12/2020
Nguyễn Việt Hải 107.000 0,34% 30/06/2020
Nguyễn Thị Hoài Giang 80.250 0,26% 30/06/2022
Nguyễn Thị Dung Tổng giám đốc 50.000 0,16% 30/06/2022
Hoàng Thị Hồng Hạnh 32.100 0,10% 31/12/2021
Trần Thanh Tùng Phó Tổng giám đốc 60 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Kim Loan 50 0,00% 30/06/2022
Trần Thanh Tự 21 0,00% 30/06/2022
Lê Thị Hồng Anh 21 0,00% 30/06/2022
Dương Văn Hưng 21 0,00% 30/06/2022
Dương Hữu Hiệu 21 0,00% 30/06/2022
Dương Thị Hà 10 0,00% 30/06/2022
CTCP Chứng khoán Agribank 0 0,00% 31/01/2013
Tạ Ngọc Phước 0 0,00% 13/03/2017
Nguyễn Hữu Hòa 0 0,00% 09/05/2017
CTCP Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu 0 0,00% 09/07/2017
Nguyễn Thị Oanh 0 0,00% 03/12/2022